Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin Ek Sınav Hakkı

Üniversitemiz Senatosu tarafından 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini dolduran Üniversitemiz öğrencilerine 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesi uyarınca hiç almadıkları dersler de dahil olmak üzere başarısız oldukları tüm derslere ait iki ek sınav hakkı tanınmasına ilişkin sınav tarihleri aşağıda belirtildiği şekilde belirlenmiştir.

1. Sınav Hakkı: 04-08 Eylül 2023
2. Sınav Hakkı: 18-22 Eylül 2023


ÜNİVERSİTE SENATO KARARI

28.08.2023 Okunma Sayısı : 98

Son Duyurular