İlk ve Acil Yardım Programı Hakkında

Programın Amacı
       İlk ve Acil Yardım programının amacı; acil durumlarda hastaya gerekli müdahaleyi yapabilecek düzeyde eleman yetiştirmektir. Öğrencilerimize acil durumlarda acil aracının malzeme ve aletlerinin bakımı ve kullanımı, tedavi, kardiyak monitörizasyon, defibrilasyon ve entübasyon dahil olmak üzere hava yolu açmak gibi yaşamı kurtaracak yöntemler öğretilmekte ve bunların uygulaması yaptırılarak bilgi ve beceri kazandırılmaktadır. Öğrencilerimizden beklenen nitelik bildiğini uygulayabilmesidir.
       Sağlık sektöründe paramedik ihtiyacını karşılamak, bilgili, donanımlı, etik bir şekilde hastaya gerekli müdahaleyi yapıp hayata kavuşturarak can kurtaracak teknikerler yetiştirmek programın ana hedefidir.

Program Müfredatı ve Yaptırılacak Uygulamalar
        İlk ve Acil Yardım Programı eğitimi, ön lisans düzeyinde ve iki yıldır. Öğrenciler gerekli teorik ve pratik derslere ilave olarak Acil Serviste ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında uygulama ve yaz stajı yapma zorunlulukları bulunmaktadır.

Gereken Nitelikler
        Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına girmeleri ve klavuzda belirtilecek olan ilgili alandan yeterli puanı almaları gerekir.

Mezunları Kazandıkları Diploma ve Unvan
         Programı bitirenlere Ön Lisans Diploması ve “İlk ve Acil Yardım Teknikeri” ünvanı verilir.

Mezunların Çalışma Alanları
         İlk ve Acil Yardım Teknikerleri; tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında, üniversite hastanelerinde, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalışma alanına sahiptirler. Bu personeller gerektiğinde (güvenli sürüş eğitimi sonrası) ambulans sürücüsü olarak da görev yapmaktadırlar.

İlk ve Acil Yardım Teknikerlerinin Sorumlulukları Nelerdir?
Hastaneye ulaşıncaya kadar kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak,
Oksijen uygulaması yapmak,
Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak,
EKG çekimi ve ritim değerlendirmesi yapmak, monitörizasyon, defibrilasyon, kardiyoversiyon, external pacemaker uygulaması gibi elektriksel tedavileri uygulamak,
Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak,
Uygun taşıma teknikleri ile hastanın naklini sağlamak,
Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak,
Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak,
Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurmak,
Zorunlu hallerde ambulansta sürücülük yapmak.
 
Dikey Geçişler
          Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ÖSYM'nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda, tercih ettikleri programlarına uygun bir lisans programına kayıt hakkı kazanmaktadırlar. Bu programlarda uygulanan intibak ve dört yarı yıllık Lisans tamamlama eğitiminden sonra, lisans diploması almaya hak kazanırlar.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:
-          Acil Yardım ve Afet Yönetimi
-          Hemşirelik
-          Hemşirelik ve Sağlık Hizmetler
>