Hakkımızda

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 04/02/2015 tarihli toplantısı ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü (İlk ve Acil Yardım Programı,  Tıbbı Laboratuvar Teknikleri Programı, Diyaliz Programı), Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü (Yaşlı Bakım Programı), Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Bölümü (Çocuk Gelişimi Programı) ile açılması uygun görülmüştür. 

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı güz dönemi ile "İlk ve Acil Yardım Programı"  ile öğrenci almaya başlayan ve Yaşlı Bakım Programına 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alan okulumuz; tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında, üniversite hastanelerinde, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında, komuta kontrol merkezlerinde ve hastane acil servislerinde çalışmak üzere İlk ve Acil Yardım Teknikerleri ile yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler, hastaneler, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, hospice (terminal dönemde bakılan yaşlı bakım evi), sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri alanında çalışmak üzere Yaşlı Bakım Teknikerleri yetiştirmektedir. 

Kuramsal ve uygulamalı bir eğitim veren yüksekokul eğitim-öğretimi, ulusal çekirdek eğitim programı, uluslararası Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) standartları ve Bologna uyum sürecine uygun olarak düzenlenmiştir. Ayrıca yüksekokul müfredat programı içeriğinde yer alan seçmeli ders çeşitliliği ile öğrenciler ve çevre ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde genişletilmiş olup; öğrencileri mesleğin gereklerine uygun olarak yetiştirmede yeterli düzeydedir. Yüksekokulda dönem içi derslerin uygulamaları, Fethiye'deki Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurumlarda yürütülmektedir. Toplam 30 iş günü olan meslek stajları ise, Yüksekokulumuz Staj ve Uygulama Komisyonu tarafından belirlenen hastane ve kurumlarda yapılmaktadır.