Kurullar/Komisyonlar

Birim Düzeyinde Kurul/Komisyonları Listesi

ATIK SORUMLU BİRİMİ

 • Yüksekokul Sekreteri ZEHRA YILMAZ - Başkan
 • Öğretim Görevlisi ÇİĞDEM ALACA - Üye

BİLGİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

 • Öğr.Gör.Dr. İSMAİL UYSAL - Başkan
 • Öğretim Görevlisi ALİ AKGÜN - Üye
 • Öğretim Görevlisi ÇİĞDEM ALACA - Üye
 • Öğretim Görevlisi MELEK PAY - Üye
 • Yüksekokul Sekreteri ZEHRA YILMAZ - Üye
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni HÜSREV PEKİN - Üye

BİRİM DANIŞMA KURULU

 • Öğr.Gör.Dr. İSMAİL UYSAL - Başkan
 • Öğretim Görevlisi ALİ AKGÜN - Üye
 • Hilmi IŞIL - Üye
 • Kurum Dışı : Mehmet OKÇU - Üye
 • Kurum Dışı: Çitim DEĞİRMENCİ - Üye
 • Kurum Dışı: Şengül SOYSAL - Üye

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

 • Öğr.Gör.Dr. İSMAİL UYSAL - Başkan
 • Öğretim Görevlisi ALİ AKGÜN - Üye
 • Öğr.Gör.Dr. MURAT CAN OKTAY - Üye
 • Öğretim Görevlisi ÇİĞDEM ALACA - Üye
 • Öğretim Görevlisi MAHMUT BELER - Üye
 • Öğretim Görevlisi MELEK PAY - Üye
 • Yüksekokul Sekreteri ZEHRA YILMAZ - Üye

BURS YARDIM KOMİSYONU

 • Öğretim Görevlisi ALİ AKGÜN - Başkan
 • Öğr.Gör.Dr. MURAT CAN OKTAY - Üye
 • Öğretim Görevlisi ÇİĞDEM ALACA - Üye
 • Öğretim Görevlisi MAHMUT BELER - Üye
 • Öğretim Görevlisi MELEK PAY - Üye

MADDİ HATA KOMİSYONU

 • Öğretim Görevlisi ALİ AKGÜN - Başkan
 • Öğr.Gör.Dr. MURAT CAN OKTAY - Üye
 • Öğretim Görevlisi ÇİĞDEM ALACA - Üye
 • Öğretim Görevlisi MELEK PAY - Üye

MUAYENE KABUL KOMİSYONU

 • Yüksekokul Sekreteri ZEHRA YILMAZ - Başkan
 • Doktor Öğretim Üyesi MELEK ŞAHİN - Üye
 • Öğretim Görevlisi MELEK PAY - Üye
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni MUSTAFA TÜRKOĞLU - Üye

ÖĞRENCİ SOSYAL ETKİNLİK BELGESİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 • Öğretim Görevlisi ALİ AKGÜN - Başkan
 • Öğr.Gör.Dr. MURAT CAN OKTAY - Üye
 • Öğretim Görevlisi ÇİĞDEM ALACA - Üye
 • Öğretim Görevlisi MAHMUT BELER - Üye
 • Öğretim Görevlisi MELEK PAY - Üye

PİYASA ARAŞTIRMA KOMİSYONU

 • Öğretim Görevlisi ÇİĞDEM ALACA - Başkan
 • Öğr.Gör.Dr. MURAT CAN OKTAY - Üye
 • Bilgisayar İşletmeni HÜSEYİN ENİS SÜRÜCÜ - Üye
 • Bilgisayar İşletmeni ŞERMİN KAYA - Üye

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ //UYGULAMALI DERSLER VE MESLEK STAJLARI KOMİSYONU

 • Öğr.Gör.Dr. İSMAİL UYSAL - Üye
 • Öğr.Gör.Dr. MURAT CAN OKTAY - Üye
 • Öğretim Görevlisi ÇİĞDEM ALACA - Üye

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ /YATAY GEÇİŞ- UYUM (İNTİBAK ) VE MUAFİYET KOMİSYONU

 • Öğr.Gör.Dr. İSMAİL UYSAL - Üye
 • Öğr.Gör.Dr. MURAT CAN OKTAY - Üye
 • Öğretim Görevlisi ÇİĞDEM ALACA - Üye

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AF KOMİSYONU

 • Öğr.Gör.Dr. İSMAİL UYSAL - Başkan
 • Öğr.Gör.Dr. MURAT CAN OKTAY - Üye
 • Öğretim Görevlisi ÇİĞDEM ALACA - Üye

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCLEME KOMİSYONU

 • Öğr.Gör.Dr. İSMAİL UYSAL - Başkan
 • Öğretim Görevlisi ÇİĞDEM ALACA - Üye

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/AZEMİ ÖĞRENİM SÜRESİ TESPİT VE UYGULAMA KOMİSYONU

 • Öğr.Gör.Dr. İSMAİL UYSAL - Başkan
 • Öğr.Gör.Dr. MURAT CAN OKTAY - Üye
 • Öğretim Görevlisi ÇİĞDEM ALACA - Üye

SEÇİM KOMİSYONU

 • Öğr.Gör.Dr. İSMAİL UYSAL - Başkan
 • Öğretim Görevlisi ALİ AKGÜN - Üye
 • Öğr.Gör.Dr. MURAT CAN OKTAY - Üye
 • Öğretim Görevlisi ÇİĞDEM ALACA - Üye
 • Öğretim Görevlisi MAHMUT BELER - Üye
 • Öğretim Görevlisi MELEK PAY - Üye
 • Yüksekokul Sekreteri ZEHRA YILMAZ - Üye

STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA KURULU

 • Öğretim Görevlisi ALİ AKGÜN - Üye
 • Öğretim Görevlisi ÇİĞDEM ALACA - Üye
 • Öğretim Görevlisi MELEK PAY - Üye

TAŞINIR İŞLEM /DEĞER TESBİT KOMİSYONU

 • Yüksekokul Sekreteri ZEHRA YILMAZ - Başkan
 • Bilgisayar İşletmeni HÜSEYİN ENİS SÜRÜCÜ - Üye

TAŞINIR İŞLEM /HURDA AYIRMA KOMİSYONU

 • Öğretim Görevlisi MAHMUT BELER - Başkan
 • Bilgisayar İşletmeni HÜSEYİN ENİS SÜRÜCÜ - Üye

TAŞINIR İŞLEMLERİ/ SAYIM KURULU

 • Doktor Öğretim Üyesi MELEK ŞAHİN - Başkan
 • Öğretim Görevlisi ALİ AKGÜN - Üye
 • Bilgisayar İşletmeni HÜSEYİN ENİS SÜRÜCÜ - Üye

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜ/ AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ TESPİT VE UYGULAMA KOMSYONU

 • Öğretim Görevlisi MELEK PAY - Başkan
 • Öğretim Görevlisi ALİ AKGÜN - Üye
 • Öğretim Görevlisi MAHMUT BELER - Üye

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ /UYGULAMALI DERSLER VE MESLEK STAJLARI KOMİSYONU

 • Öğretim Görevlisi MELEK PAY - Başkan
 • Öğretim Görevlisi ALİ AKGÜN - Üye
 • Öğretim Görevlisi MAHMUT BELER - Üye

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ -UYUM (İNTİBAK) VE MUAFİYET KOMİSYONU

 • Öğretim Görevlisi MAHMUT BELER - Başkan
 • Öğretim Görevlisi ALİ AKGÜN - Üye
 • Öğretim Görevlisi MELEK PAY - Üye

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ /AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCLEME KOMİSYONU

 • Öğretim Görevlisi ALİ AKGÜN - Başkan
 • Öğretim Görevlisi MAHMUT BELER - Üye
 • Öğretim Görevlisi MELEK PAY - Üye

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ AF KOMİSYONU

 • Öğretim Görevlisi MELEK PAY - Başkan
 • Öğretim Görevlisi ALİ AKGÜN - Üye
 • Öğretim Görevlisi MAHMUT BELER - Üye

UZAKTAN EĞİTİM BİRİM KOMİSYONU

 • Öğr.Gör.Dr. İSMAİL UYSAL - Başkan
 • Öğretim Görevlisi ALİ AKGÜN - Üye
 • Öğretim Görevlisi ÇİĞDEM ALACA - Üye
 • Yüksekokul Sekreteri ZEHRA YILMAZ - Üye

YÜKSEKOKUL KURULU

 • Öğr.Gör.Dr. İSMAİL UYSAL - Başkan
 • Öğretim Görevlisi ÇİĞDEM ALACA - Üye
 • Öğretim Görevlisi MELEK PAY - Üye
 • Yüksekokul Sekreteri ZEHRA YILMAZ - Raportör

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

 • Öğr.Gör.Dr. İSMAİL UYSAL - Başkan
 • Öğretim Görevlisi ALİ AKGÜN - Üye
 • Prof.Dr. FATİH ALİ CANLI - Üye
 • Prof.Dr. MUSTAFA SAATCI - Üye
 • Prof.Dr. ŞABAN KORDALI - Üye
 • Yüksekokul Sekreteri ZEHRA YILMAZ - Raportör