Yönetim
Öğr. Gör. Dr. İsmail UYSAL
Yüksekokul Müdürü

Öğr. Gör.  Ali AKGÜN
Müdür Yardımcısı

Zehra YILMAZ
Yüksekokul Sekreteri