Misyon ve Vizyon

Meslek Yüksekokulumuzun;
                 Misyonu; sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurum/kuruluşlarda çalışmak üzere, mesleki bilgi ve beceriyi edinmiş, her alandaki birikimini toplum yararına sunmayı görev bilen, Dünya’da ve ülkemizde hızla gelişen teknolojiyi anlayıp uygulayabilen, güncel gelişmeleri takip edebilme hız ve kabiliyetine sahip, sürekli gelişim ve öğrenim hedefleri doğrultusunda en iyi hizmetin gerçekleştirilebilmesi amacıyla hareket edebilen, dinamik, ileri görüşlü, iletişim kurma ve sürdürme becerileri yüksek, analitik yönü kuvvetli, takım çalışmasına yatkın, mesleğin gerektirdiği etik değerlere saygılı, ulusal değerlerimize ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı çağdaş bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır. 
                    Vizyonu; sağlık sektöründeki kurum/kuruluşlar tarafından öncelikli olarak tercih edilen insan kaynağının yetiştirilerek sektöre kazandırılması hedefi doğrultusunda, uluslararası alanda değişime ve gelişime liderlik eden, mezunu olmaktan gurur duyulan; sadece Türkiye'nin değil dünyanın her yerinde aranan profesyoneller yetiştiren, bölgesel, ulusal ve uluslar arası öğrenci tercihlerinde ilk sırada yer alan Meslek Yüksekolulu olmaktır.