İÇ KONTROL

Kamu Hizmet Envanteri

Kamu Hizmet Standartları

Teşkilat Şeması

Birim Görev Tanımları:

1- Müdür

2- Müdür Yardımcısı (1)

3- Müdür Yardımcısı (2)

4- Yüksekokul Sekreteri

5- Bölüm Başkanlığı

6- Öğrenci İşleri

7- Personel İşleri

8- Maaş ve Taahhuk İşleri

9- Taşınır Kayıt Birimi

10- Özel Kalem İşleri

11-Bölüm Sekreterliği


İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ:

Mali İşler İş Süreçleri

Yıllık Bütçe Hazırlama İşlemleri İş Akış Süreci

Maaş Hazırlama İşlemleri İş Akış Süreci

Ek Ders-Sınav Ücreti Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

Yurtiçi ve Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğu Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

Eser İnceleme Jürisi Üyelik Ücreti Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

Ayniyat İşlemleri İş Süreçleri

Hurdaya Ayırma İşlemleri İş Akış Süreci

Satın Alma İşlemleri İş Akış Süreci

Yılsonu Sayımlarının Yapılması İşlemleri İş Akış Süreci

Öğrenci İşleri İş Süreçleri

Azami Öğrenim Süresi Sonu İşlemleri İş Akış Süreci

Belge Talepleri İşlemleri İş Akış Süreci

Ders Kaydı-Kayıt Yenileme İşlemleri İş Akış Süreci

Kayıt Silme İşlemleri İş Akış Süreci

Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Süreci

Mazeret Sınavı  İşlemleri İş Akış Süreci

Meslek Stajı İşlemleri İş Akış Süreci

Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci

Maddi Hata Başvuru İşlemleri İş Akış Süreci

Öğrenci Soruşturma İşlemleri İş Akış Süreci

Öğrenci Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri İş Akış Süreci

Önceki Öğrenimin Tanınması İşlemleri

Tek Ders Sınavı İşlemleri İş Akış Süreci

Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci


Personel İşleri İş Süreçleri 

39.Madde Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci

13B/4. Maddesi Görevlendirmeİşlemleri İş Akış Süreci

40/A Maddesi Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci

31.Madde  Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci

Bölüm Başkanı Atama İşlemleri İş Akış Süreci

Ders Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci

Dr.Öğretim Üyesi Atama İşlemleri İş Akış Süreci

Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatılması İşlemleri İş Akış Süreci

Akademik Personel İzin İşlemleri İş Akış Süreci

İdari Personel İzin İşlemleri İş Akış Süreci

Personel Soruşturma İşlemleri İş Akış Süreci


Özel Kalem İş Süreçleri 

Randevu İşlemleri İş Akış Süreci

Yüksekokul Kurul Kararları İş Akış Süreçleri


Bölüm Sekreterliği İş Süreçleri 

Bölüm Kurulu İş Akış Süreci

Ders Programları İş Akış Süreci

Öğr.Elm.Atamaları İş Akış Süreci

Sınav Programları İş Akış Süreci

Sınav Zarfları İş Akış Süreci