Kalite - İç Kontrol

Kamu Hizmet Envanteri

Kamu Hizmet Standartları

Birim Görev Tanımları:

1- Müdür
2- Müdür Yardımcısı
3- Yüksekokul Sekreteri
4- Bölüm Başkanlığı
5- Öğrenci İşleri
6- Personel İşleri
7- Maaş ve Taahhuk İşleri
8- Taşınır Kayıt Birimi
9- Özel Kalem İşleri
10- Arşiv-Staj/SGK İşleri
11-Bölüm Sekreterliği

İş Akış Süreçleri:

Bütçe Hazırlama İşlemleri

Maaş İşlemleri

Ek ders işlemleri

Satın alma işlemleri

Yolluk Ödeme işlemleri

Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri

Taşınır Kayıt İşlemleri


Azami Öğrenim Süresi Sonu İş Akışı

Belge Talepleri

Ders Kaydı - Kayıt Yenileme İşlemleri

Başarı Notuna Katkı Oranlarının Belirlenmesi

Kayıt Silme İşlemleri

Mazeret Sınavı İşlemleri

Meslek Stajı İş Akışı

Mezuniyet İşlemleri

Notlarda Maddi Hata İş Akışı

Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemleri

Öğrenci İzinli Ayrılma İşlemleri

Önceki Öğrenimin Tanınması İşlemleri

ÖSYM İle Gelen Öğrenci Kayıt İşlemleri

Sınav İşlemleri

Tek Ders Sınavı İşlemleri

Yatay Geçiş İşlemleri

2547 39. Madde Görevlendirme Süreci

2547 13B/4. Maddesi Görevlendirme Süreci

2547 40/A Maddesi Görevlendirme Süreci

Bölüm Başkanı Atama Süreci

Ders Görevlendirme İşlemleri 

Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atama İşlemleri

Öğretim Görevlisi Alımı

Öğretim Görevlisi Süre Uzatımı İşlemleri 

Akademik Personel Yıllık İzin İşlemleri

İdari Personel Yıllık İzin İşlemleri

İşe Başlama Ayrılış İşlemleri
 
>