İdari Personel

Zehra YILMAZ
Yüksekokul Sekreteri
Yüksekokulu Sekreteri
Şermin KAYA
Bilgisayar İşletmeni
Özel Kalem - Bölüm Sekreterliği
Hüseyin Enis SÜRÜCÜ
Bilgisayar İşletmeni
Maaş Tahakkuk
Mustafa TÜRKOĞLU
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Öğrenci İşleri
>